Arkeoloji, Grekçe “archeos” (eski) ve “logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve eskinin bilimi anlamına gelmektedir. Türkçeye ise kazı bilimi olarak geçmiştir. Oysaki kazı, arkeolojinin bilgiye ulaşmak için kullandığı tekniklerden sadece biridir ve arkeolojinin kazı bilimi olarak algılanması bilimin eksik tanımlanmasına neden olmaktadır. Arkeoloji de diğer bilimler gibi farklı teknikler kullanarak ve diğer disiplinlerle ortaklaşa çalışarak […]